17.- 18.10.2022 Stretntuie Technickej pracovnej skupiny EaSI

11. novembra 2022

Účelom stretnutia Techníckej pracovnej skupiny EaSI, ktoré sa konalo v Bruseli v dňoch 17.-18.10.2022, bolo zhodnotenie pracovného programu zložky EaSI za rok 2022 a predstavenie pracovného programu pre rok 2023, ako aj aktualizácia a zhodnotenie doposiaľ zrealizovaných aktivít.  

Jedným z cieľov bolo zhodnotenie pracovného programu zložky EaSI za rok 2022 

Zdroj: MPSVR SR, EK EaSI


Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s