Aktivity pracovného programu na rok 2023 pre EaSI z ESF+

11. novembra 2022

Aktivity v ročnom pracovnom programe na rok 2023 pre EaSI z ESF+ budú zahŕňať sociálno-ekonomický kontext zameraný najmä na:

  • zotavenie z krízy COVID-19
  • sociálno-ekonomické dôsledky invázie na Ukrajinu, ceny za potraviny a energie a infláciu
  • uplatňovanie akčného plánu Európskeho piliera sociálnych práv a jeho princípov, a to do roku 2030 splniť nasledovné ciele:

1. Najmenej 78 % ľudí vo veku 20 až 64 rokov by malo byť zamestnaných;

2. Každý rok by sa malo zúčastniť školenia aspoň 60 % všetkých dospelých;

3. Počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť, a to najmenej o 15 miliónov vrátane najmenej 5 miliónov detí.

Zdroj: MPSVR SR, EK EaSI


Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s