Aktuality

11. apríla 2024

EaSI SEMINÁRE – MOŽNOSTI FINANCOVANIA PRE SOCIÁLNU OBLASŤ Z PROSTRIEDKOV EÚ

Dovoľujeme si Vás pozvať na EaSI semináre – možnosti financovania pre sociálnu oblasť z prostriedkov EÚ, ktoré sú organizované národným kontaktným bodom pre zložku EaSI ESF+ a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR. Prvý seminár štartujeme už 15.04.2024 v Žiline. Začíname o 09:00h v Ukrajinskom dome na Štúrovej 10. Registrovať sa môžete cez link: https://forms.office.com/e/dVFVgVWgFK Druhý EaSI seminár sa uskutoční 16.04.2024 […]

Zobraziť aktualitu
11. apríla 2024

Výzva na predkladanie návrhov v oblasti sociálnej inovácie: akcie na rozvoj spravodajských služieb s dosahom na výkonnosť pre investorov na trhu so sociálnym vplyvom (ESF-2024-SOC-IMP)

Očakávaným výsledkom tejto výzvy je podpora informovaných a lepších investičných rozhodnutí, väčšia transparentnosť trhu a porovnávanie výkonnosti s cieľom podporiť investície do subjektov na sociálne účely (sociálne podniky, sociálne začínajúce podniky (start-up), firmy s vplyvom atď.) služby dátových schopností a nástroje a postupy na riadenie vplyvu.

Zobraziť aktualitu
25. januára 2024

Uvádzame novú výzvu v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Plus

Inovatívne prístupy na zmiernenie spoločenských dôsledkov ruskej útočnej vojny proti Ukrajine v rámci krajín EÚ Nová otvorená výzva reaguje na prebiehajúcu krízu vyplývajúcu z ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. Zaoberá sa výzvami, ktorým čelia spoločnosti a verejné služby v členských štátoch EÚ, a podporuje integráciu a sociálne začlenenie ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny. V súlade […]

Zobraziť aktualitu
25. januára 2024

Dávame do pozornosti aj iné výzvy, ktoré môžete využiť na sociálne inovácie

Dávame do pozornosti aj iné výzvy, ktoré môžete využiť na sociálne inovácie! Uvádzame link, kde sú podrobnejšie uvedené všetky aktuálne výzvy:  https://peopleandskills.danube-region.eu/new-calls-erasmus-justice-and-the-citizens-equality-rights-and-values-programme/

Zobraziť aktualitu
5. decembra 2023

Sociálne inovácie pre zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže, najmä mladých ľudí bez zamestnania, vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)

Nová výzva v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Toto je výzva na predkladanie návrhov na granty EÚ na zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže v rámci iniciatívy Európskeho sociálneho fondu+ (ESF+) Sociálna inovácia+ (SI+). Cieľom výzvy je rozvíjať zručnosti zraniteľnej mládeže, a najmä NEET, ich opätovným zapojením do vzdelávania a zameraním sa na ich (opätovnú) integráciu na […]

Zobraziť aktualitu
13. novembra 2023

Sociálno inovačné postupy na boj proti bezdomovectvu – ESF-2023-HOMELESS

Cieľom tejto výzvy je pilotovať a hodnotiť inovatívne projekty a/alebo politické opatrenia na riešenie bezdomovectva a vylúčenia z bývania. Testovaním integrovaných prístupov k bezdomovstvu, ktoré zahŕňajú oblasti ako prevencia, prístup k bývaniu vrátane prístupov založených na bývaní a umožňujúce služby, prispeje k prevencii a boju proti bezdomovstvu v súlade so zásadou 19 a Lisabonskou deklaráciou […]

Zobraziť aktualitu
7. septembra 2023

Výzva ESF+ SI+ Národné kompetenčné centrá pre sociálne inovácie

Litovský riadiaci orgán ESF poverený Európskou komisiou na implementáciu akcií nadnárodnej spolupráce v rámci ESF+ zverejnil výzvu na predkladanie návrhov „Národné kompetenčné centrá pre sociálne inovácie: Budovanie a konsolidácia kapacít“ (ESF-SI-2023- NCC-01).

Zobraziť aktualitu
27. júna 2023

Radi by sme sa podelili o informácie o nových výzvach

Radi by sme sa podelili o informácie o nových výzvach, ktoré boli zverejnené v rámci programov Interreg Cezhraničná spolupráca, Horizont Európa, Digitálna Európa, LIFE a Stredoeurópska iniciatíva Know-how-Exchange.

Zobraziť aktualitu
1. júna 2023

PODPORA EURÓPSKEJ PLATFORMY PROTI BEZDOMOVECTVU PROGRAM FINANCOVANIA Európsky sociálny fond+

Európska platforma na boj proti bezdomovectvu (ďalej len „platforma“) bola spustená Lisabonskou deklaráciou v júni 2021.

Zobraziť aktualitu
10. mája 2023

Os mikrofinancovanie a sociálne podnikanie programu EaSI

Os mikrofinancovania a sociálneho podnikania podporuje činnosti v dvoch tematických častiach

Zobraziť aktualitu
17. apríla 2023

OS PROGRES EaSI

Modernizácia politiky zamestnanosti a sociálnej politiky

Zobraziť aktualitu
16. apríla 2023

EURES os EaSI

Podpora pracovnej mobility v rámci EÚ

Zobraziť aktualitu
13. apríla 2023

Webinár: Podpora zamestnávania a sociálnych inovácií

Zobraziť aktualitu
6. apríla 2023

Pracovný program pre oblasťESF+ EaSi na rok 2023

EaSI WP 2023

Zobraziť aktualitu
5. apríla 2023

Výročná správa o mobilite pracovnej sily v rámci EÚ v roku 2022

Európska komisia zverejnila výročnú správu o mobilite pracovnej sily v rámci EÚ za rok 2022.

Zobraziť aktualitu
20. januára 2023

Pripravované výzvy

V súčasnosti sa pripravujú nasledovné výzvy..
O ich podrobnostiach budeme informovať ked budú k dispozícii.

Zobraziť aktualitu
20. januára 2023

ALMA výzva

Európska mobilita a sociálna inklúzia na začlenenie znevýhodnených mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, vo vzdelávacom procese, alebo v skúšobnej praxi

Zobraziť aktualitu
21. decembra 2022

Vyhlásenie prvej výzvy na predkladanie návrhov v rámci iniciatívy ESF Social Innovation+

Radi by sme sa s vami podelili o novinky, ktoré sme dostali od Agentúry Európskeho sociálneho fondu (Litva), ktorá vyhlásila prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci iniciatívy ESF Social Innovation+

Zobraziť aktualitu
12. decembra 2022

Otvorenie prihlášok na nové európske ceny Bauhaus 2023

Od 7.12.2022 Komisia Európska komisia,GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP otvára prihlášky na nové európske ceny Bauhaus 2023.

Zobraziť aktualitu
22. novembra 2022

Národný kontaktný bod pre program Zamestnanosť a sociálnu inováciu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci zriadeného Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie (NKC SI) nadviazal spoluprácu s novozriadeným Národným kontaktným bodom pre program Zamestnanosť a sociálnu inováciu (NCP EaSI)

Zobraziť aktualitu
22. novembra 2022

Výzva EURES TMS

Radi oznamujeme, že Komisia zverejnila výzvu na predkladanie návrhov na program EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) financovanú v rámci vetvy EaSI ESF+.

Zobraziť aktualitu
11. novembra 2022

17.- 18.10.2022 Stretntuie Technickej pracovnej skupiny EaSI

Účelom stretnutia Techníckej pracovnej skupiny EaSI, ktoré sa konalo v Bruseli v dňoch 17.-18.10.2022, bolo zhodnotenie pracovného programu zložky EaSI za rok 2022 a predstavenie pracovného programu pre rok 2023, ako aj aktualizácia a zhodnotenie doposiaľ zrealizovaných aktivít.  

Zobraziť aktualitu
11. novembra 2022

Aktivity pracovného programu na rok 2023 pre EaSI z ESF+

Aktivity v ročnom pracovnom programe na rok 2023 pre EaSI z ESF+ budú zahŕňať sociálno-ekonomický kontext zameraný najmä na: zotavenie z krízy COVID-19 sociálno-ekonomické dôsledky invázie na Ukrajinu, ceny za potraviny a energie a infláciu

Zobraziť aktualitu
11. novembra 2022

Rozpočet a jeho rozdelenie

Posilniť zamestnanosť a zručnosti;
Pomôcť zlepšiť sociálnu ochranu a začlenenie;
Zlepšiť trhy práce a zabezpečiť spravodlivú pracovnú mobilitu;
Podporovať bezpečné a spravodlivé pracovné podmienky.

Zobraziť aktualitu
11. novembra 2022

 Národné kontaktné body (NKB) pre EaSI

Okrem nášho NCP EaSI bolo vytvorených ďalších 13 národných kontaktných  bodov (NKB) s príslušnými webovými stránkami a helpdeskami v jednotlivých krajinách.

Zobraziť aktualitu
10. augusta 2022

NCP EaSI Slovensko – konferencia

Národný kontaktný bod NCP EaSI Slovensko usporiada informačné stretnutie, na ktorom…

Zobraziť aktualitu
10. augusta 2022

Spôsoby využitia zložky EaSI

Existuje niekoľko spôsobov, ako využiť program EaSI, a to aj bez podania žiadosti o granty alebo bez verejných súťaží

Zobraziť aktualitu
10. augusta 2022

Účasť na EaSI projektoch na Slovensku a v zahraničí

Zástupcovia  NCP – Národného kontaktného bodu EaSI Slovakia  majú možnosť zúčastniť sa spolu so záujemcom o účasť na projektoch EaSI

Zobraziť aktualitu
9. augusta 2022

EaSI v rámci ESF+

Sociálna inovácia je podporovaná aj v rámci programu zamestnanosť a sociálna inovácia (EaSI) ESF+

Zobraziť aktualitu