Nezaradené

13. apríla 2023

Webinár: Podpora zamestnávania a sociálnych inovácií

Zobraziť aktualitu
6. apríla 2023

Pracovný program pre oblasťESF+ EaSi na rok 2023

EaSI WP 2023

Zobraziť aktualitu
5. apríla 2023

Výročná správa o mobilite pracovnej sily v rámci EÚ v roku 2022

Európska komisia zverejnila výročnú správu o mobilite pracovnej sily v rámci EÚ za rok 2022.

Zobraziť aktualitu
20. januára 2023

Pripravované výzvy

V súčasnosti sa pripravujú nasledovné výzvy..
O ich podrobnostiach budeme informovať ked budú k dispozícii.

Zobraziť aktualitu
21. decembra 2022

Vyhlásenie prvej výzvy na predkladanie návrhov v rámci iniciatívy ESF Social Innovation+

Radi by sme sa s vami podelili o novinky, ktoré sme dostali od Agentúry Európskeho sociálneho fondu (Litva), ktorá vyhlásila prvú výzvu na predkladanie návrhov v rámci iniciatívy ESF Social Innovation+

Zobraziť aktualitu
12. decembra 2022

Otvorenie prihlášok na nové európske ceny Bauhaus 2023

Od 7.12.2022 Komisia Európska komisia,GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP otvára prihlášky na nové európske ceny Bauhaus 2023.

Zobraziť aktualitu
22. novembra 2022

Národný kontaktný bod pre program Zamestnanosť a sociálnu inováciu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci zriadeného Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie (NKC SI) nadviazal spoluprácu s novozriadeným Národným kontaktným bodom pre program Zamestnanosť a sociálnu inováciu (NCP EaSI)

Zobraziť aktualitu
11. novembra 2022

17.- 18.10.2022 Stretntuie Technickej pracovnej skupiny EaSI

Účelom stretnutia Techníckej pracovnej skupiny EaSI, ktoré sa konalo v Bruseli v dňoch 17.-18.10.2022, bolo zhodnotenie pracovného programu zložky EaSI za rok 2022 a predstavenie pracovného programu pre rok 2023, ako aj aktualizácia a zhodnotenie doposiaľ zrealizovaných aktivít.  

Zobraziť aktualitu
11. novembra 2022

Aktivity pracovného programu na rok 2023 pre EaSI z ESF+

Aktivity v ročnom pracovnom programe na rok 2023 pre EaSI z ESF+ budú zahŕňať sociálno-ekonomický kontext zameraný najmä na: zotavenie z krízy COVID-19 sociálno-ekonomické dôsledky invázie na Ukrajinu, ceny za potraviny a energie a infláciu

Zobraziť aktualitu
11. novembra 2022

Rozpočet a jeho rozdelenie

Posilniť zamestnanosť a zručnosti;
Pomôcť zlepšiť sociálnu ochranu a začlenenie;
Zlepšiť trhy práce a zabezpečiť spravodlivú pracovnú mobilitu;
Podporovať bezpečné a spravodlivé pracovné podmienky.

Zobraziť aktualitu
11. novembra 2022

 Národné kontaktné body (NKB) pre EaSI

Okrem nášho NCP EaSI bolo vytvorených ďalších 13 národných kontaktných  bodov (NKB) s príslušnými webovými stránkami a helpdeskami v jednotlivých krajinách.

Zobraziť aktualitu
10. augusta 2022

Účasť na EaSI projektoch na Slovensku a v zahraničí

Zástupcovia  NCP – Národného kontaktného bodu EaSI Slovakia  majú možnosť zúčastniť sa spolu so záujemcom o účasť na projektoch EaSI

Zobraziť aktualitu
10. augusta 2022

Spôsoby využitia zložky EaSI

Existuje niekoľko spôsobov, ako využiť program EaSI, a to aj bez podania žiadosti o granty alebo bez verejných súťaží

Zobraziť aktualitu
10. augusta 2022

NCP EaSI Slovensko – konferencia

Národný kontaktný bod NCP EaSI Slovensko usporiada informačné stretnutie, na ktorom…

Zobraziť aktualitu
9. augusta 2022

EaSI v rámci ESF+

Sociálna inovácia je podporovaná aj v rámci programu zamestnanosť a sociálna inovácia (EaSI) ESF+

Zobraziť aktualitu