Národné kontaktné body (NKB) pre EaSI

11. novembra 2022

Okrem nášho NCP EaSI bolo vytvorených ďalších 13 národných kontaktných  bodov (NKB) s príslušnými webovými stránkami a helpdeskami v jednotlivých krajinách.

Pre Európske kompetenčné centrum pre sociálne inovácie aNárodné kompetenčné centrá pre sociálne inovácie.je pripravené online stretnutie 14.11.2022, na ktorom sa bude prezentovať  iniciatíva ESF Social Innovation. Súčasťou bude aj diskusia o možných synergiách a spôsoboch spolupráce, najmä s: Európskym kompetenčným centrom pre sociálne inovácie a a Národnými kompetenčnými centrami pre sociálne inovácie.

Národný kontaktný bod pre Program zamestnanosť a sociálnu inováciu (NKB EaSI) úzko spolupracuje s Národným kompetenčným centrom pre sociálne inovácie (NKC SI) a spolu vytvárajú priestor pre informovanie, sieťovanie a spoluprácu s cieľom zlepšenia podpory projektov, ktoré prinášajú riešenia sociálnych a spoločenských problémov.

Zdroj: MPSVR SR, EK EaSI


Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s