Národné kontaktné body (NKB) pre EaSI

11. novembra 2022

Okrem nášho NCP EaSI bolo vytvorených ďalších 13 národných kontaktných  bodov (NKB) s príslušnými webovými stránkami a helpdeskami v jednotlivých krajinách.

Pre Európske kompetenčné centrum pre sociálne inovácie aNárodné kompetenčné centrá pre sociálne inovácie.je pripravené online stretnutie 14.11.2022, na ktorom sa bude prezentovať  iniciatíva ESF Social Innovation. Súčasťou bude aj diskusia o možných synergiách a spôsoboch spolupráce, najmä s: Európskym kompetenčným centrom pre sociálne inovácie a a Národnými kompetenčnými centrami pre sociálne inovácie.

Národný kontaktný bod pre Program zamestnanosť a sociálnu inováciu (NKB EaSI) úzko spolupracuje s Národným kompetenčným centrom pre sociálne inovácie (NKC SI) a spolu vytvárajú priestor pre informovanie, sieťovanie a spoluprácu s cieľom zlepšenia podpory projektov, ktoré prinášajú riešenia sociálnych a spoločenských problémov.

Zdroj: MPSVR SR, EK EaSI

Ďaľšie aktuality

11. apríla 2024

EaSI SEMINÁRE – MOŽNOSTI FINANCOVANIA PRE SOCIÁLNU OBLASŤ Z PROSTRIEDKOV EÚ

Dovoľujeme si Vás pozvať na EaSI semináre – možnosti financovania pre sociálnu oblasť z prostriedkov EÚ, ktoré sú organizované národným kontaktným bodom pre zložku EaSI ESF+ a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR. Prvý seminár štartujeme už 15.04.2024 v Žiline. Začíname o 09:00h v Ukrajinskom dome na Štúrovej 10. Registrovať sa môžete cez link: https://forms.office.com/e/dVFVgVWgFK Druhý EaSI seminár sa uskutoční 16.04.2024 […]

Zobraziť aktualitu
11. apríla 2024

Výzva na predkladanie návrhov v oblasti sociálnej inovácie: akcie na rozvoj spravodajských služieb s dosahom na výkonnosť pre investorov na trhu so sociálnym vplyvom (ESF-2024-SOC-IMP)

Očakávaným výsledkom tejto výzvy je podpora informovaných a lepších investičných rozhodnutí, väčšia transparentnosť trhu a porovnávanie výkonnosti s cieľom podporiť investície do subjektov na sociálne účely (sociálne podniky, sociálne začínajúce podniky (start-up), firmy s vplyvom atď.) služby dátových schopností a nástroje a postupy na riadenie vplyvu.

Zobraziť aktualitu
25. januára 2024

Uvádzame novú výzvu v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Plus

Inovatívne prístupy na zmiernenie spoločenských dôsledkov ruskej útočnej vojny proti Ukrajine v rámci krajín EÚ Nová otvorená výzva reaguje na prebiehajúcu krízu vyplývajúcu z ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. Zaoberá sa výzvami, ktorým čelia spoločnosti a verejné služby v členských štátoch EÚ, a podporuje integráciu a sociálne začlenenie ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny. V súlade […]

Zobraziť aktualitu

Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s