Národný kontaktný bod pre program Zamestnanosť a sociálnu inováciu

22. novembra 2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci zriadeného Národného kompetenčného
centra pre sociálne inovácie (NKC SI) nadviazal spoluprácu s novozriadeným Národným
kontaktným bodom pre program Zamestnanosť a sociálnu inováciu (NCP EaSI)
, ktorý je
súčasťou európskej siete podporujúcej sociálne inovácie svojich členov, ako aj ďalších zapojených
strán pri hľadaní nových riešení spoločenských problémov. Bol založený občianskym združením
TENENET. Program EaSI podporuje kvalitné a udržateľné pracovné miesta, pomáha pri zlepšovaní
pracovných podmienok, zaručuje primeranú sociálnu ochranu a bojuje proti chudobe a
sociálnemu vylúčeniu. V období 2021 – 2027 bude program EaSI podliehať Európskemu
sociálnemu fondu plus (ESF+).

Cieľom NCP EaSI je poskytovať základné informácie a predstaviť slovenským záujemcom
o finančný príspevok príležitosti, ktoré z tohto programu vyplývajú. Úlohou NCP EaSI Slovakia je
zvýšiť záujem organizácií pôsobiacich v oblasti zamestnanosti a sociálnych inovácií o príležitosti a
benefity ponúkané programom.

NCP EaSI bude úzko spolupracovať s Národným kompetenčným centrom pre sociálne inovácie,
ktoré spája odborníkov, akademickú obec, neziskové a miestne organizácie. Cieľom NKC SI je
zlepšenie podpory projektov, ktoré prinášajú riešenia sociálnych a spoločenských problémov.
Vďaka tejto spolupráci a zosieťovaniu kontaktov môže dochádzať k efektívnejšej podpore
riešenia spoločenských problémov, ku ktorým patrí aj podpora sociálnych inovácií a činnosti
sociálnych inovátorov.

Pre viac informácií navštívte stránku www.socialneinovacie.gov.sk a https://ncp-easi.sk/

Ďaľšie aktuality

25. januára 2024

Uvádzame novú výzvu v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Plus

Inovatívne prístupy na zmiernenie spoločenských dôsledkov ruskej útočnej vojny proti Ukrajine v rámci krajín EÚ Nová otvorená výzva reaguje na prebiehajúcu krízu vyplývajúcu z ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. Zaoberá sa výzvami, ktorým čelia spoločnosti a verejné služby v členských štátoch EÚ, a podporuje integráciu a sociálne začlenenie ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny. V súlade […]

Zobraziť aktualitu
25. januára 2024

Dávame do pozornosti aj iné výzvy, ktoré môžete využiť na sociálne inovácie

Dávame do pozornosti aj iné výzvy, ktoré môžete využiť na sociálne inovácie! Uvádzame link, kde sú podrobnejšie uvedené všetky aktuálne výzvy:  https://peopleandskills.danube-region.eu/new-calls-erasmus-justice-and-the-citizens-equality-rights-and-values-programme/

Zobraziť aktualitu
5. decembra 2023

Sociálne inovácie pre zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže, najmä mladých ľudí bez zamestnania, vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)

Nová výzva v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Toto je výzva na predkladanie návrhov na granty EÚ na zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže v rámci iniciatívy Európskeho sociálneho fondu+ (ESF+) Sociálna inovácia+ (SI+). Cieľom výzvy je rozvíjať zručnosti zraniteľnej mládeže, a najmä NEET, ich opätovným zapojením do vzdelávania a zameraním sa na ich (opätovnú) integráciu na […]

Zobraziť aktualitu

Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s