Národný kontaktný bod pre program Zamestnanosť a sociálnu inováciu

22. novembra 2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci zriadeného Národného kompetenčného
centra pre sociálne inovácie (NKC SI) nadviazal spoluprácu s novozriadeným Národným
kontaktným bodom pre program Zamestnanosť a sociálnu inováciu (NCP EaSI)
, ktorý je
súčasťou európskej siete podporujúcej sociálne inovácie svojich členov, ako aj ďalších zapojených
strán pri hľadaní nových riešení spoločenských problémov. Bol založený občianskym združením
TENENET. Program EaSI podporuje kvalitné a udržateľné pracovné miesta, pomáha pri zlepšovaní
pracovných podmienok, zaručuje primeranú sociálnu ochranu a bojuje proti chudobe a
sociálnemu vylúčeniu. V období 2021 – 2027 bude program EaSI podliehať Európskemu
sociálnemu fondu plus (ESF+).

Cieľom NCP EaSI je poskytovať základné informácie a predstaviť slovenským záujemcom
o finančný príspevok príležitosti, ktoré z tohto programu vyplývajú. Úlohou NCP EaSI Slovakia je
zvýšiť záujem organizácií pôsobiacich v oblasti zamestnanosti a sociálnych inovácií o príležitosti a
benefity ponúkané programom.

NCP EaSI bude úzko spolupracovať s Národným kompetenčným centrom pre sociálne inovácie,
ktoré spája odborníkov, akademickú obec, neziskové a miestne organizácie. Cieľom NKC SI je
zlepšenie podpory projektov, ktoré prinášajú riešenia sociálnych a spoločenských problémov.
Vďaka tejto spolupráci a zosieťovaniu kontaktov môže dochádzať k efektívnejšej podpore
riešenia spoločenských problémov, ku ktorým patrí aj podpora sociálnych inovácií a činnosti
sociálnych inovátorov.

Pre viac informácií navštívte stránku www.socialneinovacie.gov.sk a https://ncp-easi.sk/


Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s