Národný kontaktný bod pre program Zamestnanosť a sociálnu inováciu

22. novembra 2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci zriadeného Národného kompetenčného
centra pre sociálne inovácie (NKC SI) nadviazal spoluprácu s novozriadeným Národným
kontaktným bodom pre program Zamestnanosť a sociálnu inováciu (NCP EaSI)
, ktorý je
súčasťou európskej siete podporujúcej sociálne inovácie svojich členov, ako aj ďalších zapojených
strán pri hľadaní nových riešení spoločenských problémov. Bol založený občianskym združením
TENENET. Program EaSI podporuje kvalitné a udržateľné pracovné miesta, pomáha pri zlepšovaní
pracovných podmienok, zaručuje primeranú sociálnu ochranu a bojuje proti chudobe a
sociálnemu vylúčeniu. V období 2021 – 2027 bude program EaSI podliehať Európskemu
sociálnemu fondu plus (ESF+).

Cieľom NCP EaSI je poskytovať základné informácie a predstaviť slovenským záujemcom
o finančný príspevok príležitosti, ktoré z tohto programu vyplývajú. Úlohou NCP EaSI Slovakia je
zvýšiť záujem organizácií pôsobiacich v oblasti zamestnanosti a sociálnych inovácií o príležitosti a
benefity ponúkané programom.

NCP EaSI bude úzko spolupracovať s Národným kompetenčným centrom pre sociálne inovácie,
ktoré spája odborníkov, akademickú obec, neziskové a miestne organizácie. Cieľom NKC SI je
zlepšenie podpory projektov, ktoré prinášajú riešenia sociálnych a spoločenských problémov.
Vďaka tejto spolupráci a zosieťovaniu kontaktov môže dochádzať k efektívnejšej podpore
riešenia spoločenských problémov, ku ktorým patrí aj podpora sociálnych inovácií a činnosti
sociálnych inovátorov.

Pre viac informácií navštívte stránku www.socialneinovacie.gov.sk a https://ncp-easi.sk/

Ďaľšie aktuality

11. apríla 2024

EaSI SEMINÁRE – MOŽNOSTI FINANCOVANIA PRE SOCIÁLNU OBLASŤ Z PROSTRIEDKOV EÚ

Dovoľujeme si Vás pozvať na EaSI semináre – možnosti financovania pre sociálnu oblasť z prostriedkov EÚ, ktoré sú organizované národným kontaktným bodom pre zložku EaSI ESF+ a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR. Prvý seminár štartujeme už 15.04.2024 v Žiline. Začíname o 09:00h v Ukrajinskom dome na Štúrovej 10. Registrovať sa môžete cez link: https://forms.office.com/e/dVFVgVWgFK Druhý EaSI seminár sa uskutoční 16.04.2024 […]

Zobraziť aktualitu
11. apríla 2024

Výzva na predkladanie návrhov v oblasti sociálnej inovácie: akcie na rozvoj spravodajských služieb s dosahom na výkonnosť pre investorov na trhu so sociálnym vplyvom (ESF-2024-SOC-IMP)

Očakávaným výsledkom tejto výzvy je podpora informovaných a lepších investičných rozhodnutí, väčšia transparentnosť trhu a porovnávanie výkonnosti s cieľom podporiť investície do subjektov na sociálne účely (sociálne podniky, sociálne začínajúce podniky (start-up), firmy s vplyvom atď.) služby dátových schopností a nástroje a postupy na riadenie vplyvu.

Zobraziť aktualitu
25. januára 2024

Uvádzame novú výzvu v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Plus

Inovatívne prístupy na zmiernenie spoločenských dôsledkov ruskej útočnej vojny proti Ukrajine v rámci krajín EÚ Nová otvorená výzva reaguje na prebiehajúcu krízu vyplývajúcu z ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. Zaoberá sa výzvami, ktorým čelia spoločnosti a verejné služby v členských štátoch EÚ, a podporuje integráciu a sociálne začlenenie ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny. V súlade […]

Zobraziť aktualitu

Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s