Spôsoby využitia zložky EaSI

10. augusta 2022

Existuje niekoľko spôsobov, ako využiť program EaSI, a to aj bez podania žiadosti o granty alebo bez verejných súťaží. Zainteresované osoby sa môžu zúčastniť na konferenciách a iných podujatiach otvorených pre verejnosť, ktoré organizuje Komisia, príjemcovia EaSI a iné subjekty. O spomínaných podujatiach budeme  informovať na tomto webe –  v časti „Aktuality“, ako aj na stránke portálu financovania a ponúk ESF+ EaSI v časti „Čo je nové“.

Okrem toho je možné obrátiť sa priamo na príjemcov programu EaSI a zistiť viac o ich aktivitách v časti „Projekty a výsledky“ na stránke portálu financovania a ponúk ESF+ EaSI, ako aj na tomto webovom sídle kliknutím na „Projekty“.

Ďaľšie aktuality

25. januára 2024

Uvádzame novú výzvu v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Plus

Inovatívne prístupy na zmiernenie spoločenských dôsledkov ruskej útočnej vojny proti Ukrajine v rámci krajín EÚ Nová otvorená výzva reaguje na prebiehajúcu krízu vyplývajúcu z ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. Zaoberá sa výzvami, ktorým čelia spoločnosti a verejné služby v členských štátoch EÚ, a podporuje integráciu a sociálne začlenenie ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny. V súlade […]

Zobraziť aktualitu
25. januára 2024

Dávame do pozornosti aj iné výzvy, ktoré môžete využiť na sociálne inovácie

Dávame do pozornosti aj iné výzvy, ktoré môžete využiť na sociálne inovácie! Uvádzame link, kde sú podrobnejšie uvedené všetky aktuálne výzvy:  https://peopleandskills.danube-region.eu/new-calls-erasmus-justice-and-the-citizens-equality-rights-and-values-programme/

Zobraziť aktualitu
5. decembra 2023

Sociálne inovácie pre zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže, najmä mladých ľudí bez zamestnania, vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)

Nová výzva v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Toto je výzva na predkladanie návrhov na granty EÚ na zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže v rámci iniciatívy Európskeho sociálneho fondu+ (ESF+) Sociálna inovácia+ (SI+). Cieľom výzvy je rozvíjať zručnosti zraniteľnej mládeže, a najmä NEET, ich opätovným zapojením do vzdelávania a zameraním sa na ich (opätovnú) integráciu na […]

Zobraziť aktualitu

Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s