Spôsoby využitia zložky EaSI

10. augusta 2022

Existuje niekoľko spôsobov, ako využiť program EaSI, a to aj bez podania žiadosti o granty alebo bez verejných súťaží. Zainteresované osoby sa môžu zúčastniť na konferenciách a iných podujatiach otvorených pre verejnosť, ktoré organizuje Komisia, príjemcovia EaSI a iné subjekty. O spomínaných podujatiach budeme  informovať na tomto webe –  v časti „Aktuality“, ako aj na stránke portálu financovania a ponúk ESF+ EaSI v časti „Čo je nové“.

Okrem toho je možné obrátiť sa priamo na príjemcov programu EaSI a zistiť viac o ich aktivitách v časti „Projekty a výsledky“ na stránke portálu financovania a ponúk ESF+ EaSI, ako aj na tomto webovom sídle kliknutím na „Projekty“.


Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s