Výzva EURES TMS

22. novembra 2022

Radi oznamujeme, že Komisia zverejnila výzvu na predkladanie návrhov na program EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) financovanú v rámci vetvy EaSI ESF+.

  1. Názov výzvy na predkladanie návrhov a ID výzvy: Schéma cielenej mobility EURES (ESF-2022-EURES-TMS)
  2. Program: Európsky sociálny fond + (ESF)
  3. Odkaz na stránku Financovanie a výberové konania, kde je možné nahliadnuť do dokumentov výzvy: Financovanie a výberové konania (europa.eu)
  4. Priority výzvy na predkladanie návrhov: EURES TMS je navrhnutý tak, aby podporoval rozvoj akcií pre pracovné umiestnenie uchádzačov o zamestnanie z EÚ/EHP (Nórsko a Island) starších ako 18 rokov vrátane tých najzraniteľnejších (napr. nezamestnaní a dlhodobo nezamestnaní, nízko- kvalifikovaných ľudí a vo všeobecnosti tých, ktorí sú voľne pripojení k trhu práce), čo im pomôže nájsť si pracovné príležitosti v inej krajine EÚ/EHP (Nórsko, Island), najmä v hospodárskych odvetviach s ťažko obsaditeľnými voľnými pracovnými miestami, čím sa riešia prekážky pracovnej mobility. Celkovým cieľom tejto výzvy na predkladanie návrhov je zabezpečiť približne 4 000 umiestnení počas trvania akcie.
  5. Termín podávania žiadostí: 16. novembra 2022
  6. Termín na predkladanie žiadostí: 15. februára 2023 17:00:00 bruselského času

Nižšie nájdete, kde môžete požiadať o ďalšie informácie:

Ak potrebujete pomoc týkajúcu sa tejto výzvy, kontaktujte funkčnú poštovú schránku: EMPL-ESF-2022-EURES-TMS@ec.europa.eu

Podporu pri predkladaní návrhov získate na portáli financovania a tendrov, často kladené otázky

V prípade otázok, ako sú zabudnuté heslá, prístupové práva a roly, technické aspekty predkladania návrhov atď., kontaktujte IT Helpdesk.

Pozrite si a) Online príručku – Online príručku – Možnosti financovania tendrov (europa.eu) , ktorá ukazuje podrobného online sprievodcu procesmi portálu od prípravy a predloženia návrhov až po podávanie správ o vašom prebiehajúcom projekte. Platí pre všetky programy na roky 2021-2027.

b) Online manuál – Upozorňujeme, že manuál je v súčasnosti navrhnutý pre program H2020 a nemusí sa úplne hodiť pre iné programy. Dokončuje sa však revízia, aby sa stal korporátnym.

Ďaľšie aktuality

25. januára 2024

Uvádzame novú výzvu v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Plus

Inovatívne prístupy na zmiernenie spoločenských dôsledkov ruskej útočnej vojny proti Ukrajine v rámci krajín EÚ Nová otvorená výzva reaguje na prebiehajúcu krízu vyplývajúcu z ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. Zaoberá sa výzvami, ktorým čelia spoločnosti a verejné služby v členských štátoch EÚ, a podporuje integráciu a sociálne začlenenie ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny. V súlade […]

Zobraziť aktualitu
25. januára 2024

Dávame do pozornosti aj iné výzvy, ktoré môžete využiť na sociálne inovácie

Dávame do pozornosti aj iné výzvy, ktoré môžete využiť na sociálne inovácie! Uvádzame link, kde sú podrobnejšie uvedené všetky aktuálne výzvy:  https://peopleandskills.danube-region.eu/new-calls-erasmus-justice-and-the-citizens-equality-rights-and-values-programme/

Zobraziť aktualitu
5. decembra 2023

Sociálne inovácie pre zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže, najmä mladých ľudí bez zamestnania, vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)

Nová výzva v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Toto je výzva na predkladanie návrhov na granty EÚ na zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže v rámci iniciatívy Európskeho sociálneho fondu+ (ESF+) Sociálna inovácia+ (SI+). Cieľom výzvy je rozvíjať zručnosti zraniteľnej mládeže, a najmä NEET, ich opätovným zapojením do vzdelávania a zameraním sa na ich (opätovnú) integráciu na […]

Zobraziť aktualitu

Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s