Výzva EURES TMS

22. novembra 2022

Radi oznamujeme, že Komisia zverejnila výzvu na predkladanie návrhov na program EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) financovanú v rámci vetvy EaSI ESF+.

  1. Názov výzvy na predkladanie návrhov a ID výzvy: Schéma cielenej mobility EURES (ESF-2022-EURES-TMS)
  2. Program: Európsky sociálny fond + (ESF)
  3. Odkaz na stránku Financovanie a výberové konania, kde je možné nahliadnuť do dokumentov výzvy: Financovanie a výberové konania (europa.eu)
  4. Priority výzvy na predkladanie návrhov: EURES TMS je navrhnutý tak, aby podporoval rozvoj akcií pre pracovné umiestnenie uchádzačov o zamestnanie z EÚ/EHP (Nórsko a Island) starších ako 18 rokov vrátane tých najzraniteľnejších (napr. nezamestnaní a dlhodobo nezamestnaní, nízko- kvalifikovaných ľudí a vo všeobecnosti tých, ktorí sú voľne pripojení k trhu práce), čo im pomôže nájsť si pracovné príležitosti v inej krajine EÚ/EHP (Nórsko, Island), najmä v hospodárskych odvetviach s ťažko obsaditeľnými voľnými pracovnými miestami, čím sa riešia prekážky pracovnej mobility. Celkovým cieľom tejto výzvy na predkladanie návrhov je zabezpečiť približne 4 000 umiestnení počas trvania akcie.
  5. Termín podávania žiadostí: 16. novembra 2022
  6. Termín na predkladanie žiadostí: 15. februára 2023 17:00:00 bruselského času

Nižšie nájdete, kde môžete požiadať o ďalšie informácie:

Ak potrebujete pomoc týkajúcu sa tejto výzvy, kontaktujte funkčnú poštovú schránku: EMPL-ESF-2022-EURES-TMS@ec.europa.eu

Podporu pri predkladaní návrhov získate na portáli financovania a tendrov, často kladené otázky

V prípade otázok, ako sú zabudnuté heslá, prístupové práva a roly, technické aspekty predkladania návrhov atď., kontaktujte IT Helpdesk.

Pozrite si a) Online príručku – Online príručku – Možnosti financovania tendrov (europa.eu) , ktorá ukazuje podrobného online sprievodcu procesmi portálu od prípravy a predloženia návrhov až po podávanie správ o vašom prebiehajúcom projekte. Platí pre všetky programy na roky 2021-2027.

b) Online manuál – Upozorňujeme, že manuál je v súčasnosti navrhnutý pre program H2020 a nemusí sa úplne hodiť pre iné programy. Dokončuje sa však revízia, aby sa stal korporátnym.


Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s