O nás

TENENET OZ vzniklo v roku 2011 a za jedenásť rokov svojej činnosti sa mu podarilo stať sa súčasťou pracovných skupín k sociálnej problematike na rôznych ministerstvách.

Je aktívnym členom strešných organizácií na Slovensku (Sociofórum, Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, Slovenská únia podporovaného zamestnávania) ako aj v zahraničí (EASPD). Viac informácií je možné nájsť TU.

Národný kontaktný bod (NCP EaSI Slovakia) bol zriadený občianským združením TENENET.

Národný kontaktný bod
NCP EaSI Slovakia

Sme súčasťou európskej siete, ktorá podporuje sociálne inovácie svojich členov a ďalších kľúčových zainteresovaných strán v rámci hľadania nových riešení spoločenských problémov.
Našim cieľom je sprostredkovať základné informácie a priblížiť príležitosti vyplývajúce z tohto programu bližšie k slovenským záujemcom o finančný príspevok.

Úlohou NCP EaSI Slovakia je zvýšiť záujem organizácií pôsobiacich v oblasti zamestnanosti a sociálnych inovácií o príležitosti a benefity, ktoré program ponúka a tiež spolupracovať v súčinnosti s Národným kompetenčným centrom sociálnych inovácií na Slovensku.

NCP – Národný kontaktný bod EaSI Slovakia bude:

pomáhať hľadať potenciálnych partnerov pre slovenské subjekty, ktoré budú mať záujem o účasť na projektoch EaSI

sprostredkovateľom informácií medzi záujemcom o účasť na projektoch EaSI a zložkou EaSI

poskytovať všetky relevantné informácie a poradenstvo potenciálnym príjemcom zložky EaSI ESF+ aj v rôznych regiónoch Slovenska

pravidelne informovať na svojej webovej stránke o novinkách, výzvach,dobrých príkladoch a pod

organizovať informačné podujatia súvisiace s propagáciou programu EaSI

Zástupcovia NCP – Národného kontaktného bodu EaSI Slovakia majú možnosť zúčastniť sa spolu so záujemcom o účasť na projektoch EaSI,(resp.potenciálnym prijímateľom) na konkrétnych projektoch podporených programom EaSI na Slovensku a v zahraničí. Táto účasť je zameraná na prenos relevantných informácií a noviniek súvisiacich so zložkou EaSI ESF+ z úrovne EÚ na národnú úroveň.

V spolupráci s