Výzva ESF+ SI+ Národné kompetenčné centrá pre sociálne inovácie

7. septembra 2023

Radi by sme vás informovali o novej výzve ESFA. Litovský riadiaci orgán ESF poverený Európskou komisiou na implementáciu akcií nadnárodnej spolupráce v rámci ESF+ zverejnil výzvu na predkladanie návrhov „Národné kompetenčné centrá pre sociálne inovácie: Budovanie a konsolidácia kapacít“ (ESF-SI-2023- NCC-01).

Kľúčové informácie o výzve: 

 • Financovanie v rámci tejto výzvy sa poskytne na nadnárodné projekty vzájomného učenia sa s cieľom podporiť: 
 • profesionalizáciu a ďalší rozvoj NCC, ktoré už existujú alebo sa vytvárajú v členských štátoch, ktoré sa zúčastnili výzvy na rok 2020;
 • vytvorenie NCC v členských štátoch, v ktorých neboli vytvorené v rámci výzvy na rok 2020.
 • Otvorený dátum zverejnenia: 17/08/2023
 • Termín: 30. 11. 2023 o 17:00 SEČ časového pásma
 • Orientačný celkový rozpočet grantu na výzvu: 8 000 000 EUR
 • Forma grantu: jednorazový grant.
 • Predpokladaná dĺžka trvania projektu: do 36 mesiacov
 • Výška grantu: V optimálnej situácii budú vybrané projekty pokrývať všetkých 27 členských štátov EÚ, pričom každý projekt bude pokrývať 3 až 5 krajín. Odhadovaná výška grantu je medzi 500 000 EUR a 1 500 000 EUR na projekt, čo predstavuje maximálne 80 % celkového rozpočtu projektu.
 • Oprávnení účastníci: Oprávnení sú iba konzorciá. Konzorcium musí zahŕňať žiadateľa a najmenej 2 spolužiadateľov, ktorí zastupujú najmenej 3 rôzne členské štáty.
 • Schválenie: Za každý zahrnutý členský štát musí žiadateľ a spolužiadatelia schváliť národný riadiaci orgán ESF+.
 • Informačné stretnutie pre žiadateľov je naplánované koncom septembra (online). 

Na stránke https://www.esf.lt/en/calls/esf-si-national-competence-centres-for-social-innovation-call/1234 sa nachádzajú všetky potrebné dokumenty pre podanie projektu. Zároveň su detailne rozpísané kroky podávania žiadosti. 

Papierové prihlášky sa neprijímajú.

Žiadosti musia byť predložené do uzávierky výzvy 30. 11. 2023 o 17:00 SEČ časového pásma.

Upozorňujeme, že systém neumožní podať žiadosť po termíne.

V prípade otázok týkajúcich sa IT kontaktujte na IThelp@esf.lt

V prípade otázok týkajúcich sa výzvy kontaktujte NCC@esf.lt

Ďaľšie aktuality

11. apríla 2024

EaSI SEMINÁRE – MOŽNOSTI FINANCOVANIA PRE SOCIÁLNU OBLASŤ Z PROSTRIEDKOV EÚ

Dovoľujeme si Vás pozvať na EaSI semináre – možnosti financovania pre sociálnu oblasť z prostriedkov EÚ, ktoré sú organizované národným kontaktným bodom pre zložku EaSI ESF+ a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR. Prvý seminár štartujeme už 15.04.2024 v Žiline. Začíname o 09:00h v Ukrajinskom dome na Štúrovej 10. Registrovať sa môžete cez link: https://forms.office.com/e/dVFVgVWgFK Druhý EaSI seminár sa uskutoční 16.04.2024 […]

Zobraziť aktualitu
11. apríla 2024

Výzva na predkladanie návrhov v oblasti sociálnej inovácie: akcie na rozvoj spravodajských služieb s dosahom na výkonnosť pre investorov na trhu so sociálnym vplyvom (ESF-2024-SOC-IMP)

Očakávaným výsledkom tejto výzvy je podpora informovaných a lepších investičných rozhodnutí, väčšia transparentnosť trhu a porovnávanie výkonnosti s cieľom podporiť investície do subjektov na sociálne účely (sociálne podniky, sociálne začínajúce podniky (start-up), firmy s vplyvom atď.) služby dátových schopností a nástroje a postupy na riadenie vplyvu.

Zobraziť aktualitu
25. januára 2024

Uvádzame novú výzvu v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Plus

Inovatívne prístupy na zmiernenie spoločenských dôsledkov ruskej útočnej vojny proti Ukrajine v rámci krajín EÚ Nová otvorená výzva reaguje na prebiehajúcu krízu vyplývajúcu z ruskej útočnej vojny proti Ukrajine. Zaoberá sa výzvami, ktorým čelia spoločnosti a verejné služby v členských štátoch EÚ, a podporuje integráciu a sociálne začlenenie ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny. V súlade […]

Zobraziť aktualitu

Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s