Výzva ESF+ SI+ Národné kompetenčné centrá pre sociálne inovácie

7. septembra 2023

Radi by sme vás informovali o novej výzve ESFA. Litovský riadiaci orgán ESF poverený Európskou komisiou na implementáciu akcií nadnárodnej spolupráce v rámci ESF+ zverejnil výzvu na predkladanie návrhov „Národné kompetenčné centrá pre sociálne inovácie: Budovanie a konsolidácia kapacít“ (ESF-SI-2023- NCC-01).

Kľúčové informácie o výzve: 

 • Financovanie v rámci tejto výzvy sa poskytne na nadnárodné projekty vzájomného učenia sa s cieľom podporiť: 
 • profesionalizáciu a ďalší rozvoj NCC, ktoré už existujú alebo sa vytvárajú v členských štátoch, ktoré sa zúčastnili výzvy na rok 2020;
 • vytvorenie NCC v členských štátoch, v ktorých neboli vytvorené v rámci výzvy na rok 2020.
 • Otvorený dátum zverejnenia: 17/08/2023
 • Termín: 30. 11. 2023 o 17:00 SEČ časového pásma
 • Orientačný celkový rozpočet grantu na výzvu: 8 000 000 EUR
 • Forma grantu: jednorazový grant.
 • Predpokladaná dĺžka trvania projektu: do 36 mesiacov
 • Výška grantu: V optimálnej situácii budú vybrané projekty pokrývať všetkých 27 členských štátov EÚ, pričom každý projekt bude pokrývať 3 až 5 krajín. Odhadovaná výška grantu je medzi 500 000 EUR a 1 500 000 EUR na projekt, čo predstavuje maximálne 80 % celkového rozpočtu projektu.
 • Oprávnení účastníci: Oprávnení sú iba konzorciá. Konzorcium musí zahŕňať žiadateľa a najmenej 2 spolužiadateľov, ktorí zastupujú najmenej 3 rôzne členské štáty.
 • Schválenie: Za každý zahrnutý členský štát musí žiadateľ a spolužiadatelia schváliť národný riadiaci orgán ESF+.
 • Informačné stretnutie pre žiadateľov je naplánované koncom septembra (online). 

Na stránke https://www.esf.lt/en/calls/esf-si-national-competence-centres-for-social-innovation-call/1234 sa nachádzajú všetky potrebné dokumenty pre podanie projektu. Zároveň su detailne rozpísané kroky podávania žiadosti. 

Papierové prihlášky sa neprijímajú.

Žiadosti musia byť predložené do uzávierky výzvy 30. 11. 2023 o 17:00 SEČ časového pásma.

Upozorňujeme, že systém neumožní podať žiadosť po termíne.

V prípade otázok týkajúcich sa IT kontaktujte na IThelp@esf.lt

V prípade otázok týkajúcich sa výzvy kontaktujte NCC@esf.lt

Ďaľšie aktuality

5. decembra 2023

Sociálne inovácie pre zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže, najmä mladých ľudí bez zamestnania, vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET)

Nová výzva v rámci iniciatívy ESF+ Social Innovation Toto je výzva na predkladanie návrhov na granty EÚ na zvyšovanie kvalifikácie zraniteľnej mládeže v rámci iniciatívy Európskeho sociálneho fondu+ (ESF+) Sociálna inovácia+ (SI+). Cieľom výzvy je rozvíjať zručnosti zraniteľnej mládeže, a najmä NEET, ich opätovným zapojením do vzdelávania a zameraním sa na ich (opätovnú) integráciu na […]

Zobraziť aktualitu
13. novembra 2023

Sociálno inovačné postupy na boj proti bezdomovectvu – ESF-2023-HOMELESS

Cieľom tejto výzvy je pilotovať a hodnotiť inovatívne projekty a/alebo politické opatrenia na riešenie bezdomovectva a vylúčenia z bývania. Testovaním integrovaných prístupov k bezdomovstvu, ktoré zahŕňajú oblasti ako prevencia, prístup k bývaniu vrátane prístupov založených na bývaní a umožňujúce služby, prispeje k prevencii a boju proti bezdomovstvu v súlade so zásadou 19 a Lisabonskou deklaráciou […]

Zobraziť aktualitu
27. júna 2023

Radi by sme sa podelili o informácie o nových výzvach

Radi by sme sa podelili o informácie o nových výzvach, ktoré boli zverejnené v rámci programov Interreg Cezhraničná spolupráca, Horizont Európa, Digitálna Európa, LIFE a Stredoeurópska iniciatíva Know-how-Exchange.

Zobraziť aktualitu

Warning: Undefined variable $cf in /data/c/2/c279932d-88fd-4ae3-a022-587295153b6c/ncp-easi.sk/web/wp-content/themes/easi/single.php on line 68

V spolupráci s