Naším hlavným cieľom je

Našou úlohou je zlepšiť informovanosť odbornej verejnosti na Slovensku o možnostiach programu EaSI pre zamestnanosť a sociálne inovácie (Employment and Social Innovation)

Zistiť viac

V spolupráci s